Aktuelt

Foto: Bedriftspartner AS

Glad politiet kom

Når 70 nye arbeidsplasser er besatt i politiets nye kompetansesenter for lønn og regnskap i Kristiansund håper Toril A. Lystrup i Bedriftspartner på et styrket fagmiljø hele regionen kan dra nytte av.

Bedriftspartner, en del av konsernet SpareBank 1 Nordvest, er en av de største aktørene når det gjelder regnskap, økonomi og utvalgt rådgivning på Nordmøre. Selskapet med 40 ansatte håper på et enda sterkere fagmiljø nå som Politiets lønn- og regnskapssenter har åpnet i Kristiansund.

– Et styrket kompetansemiljø er bra for bransjen. Vi ser veldig positivt på 70 nye statlige arbeidsplasser i Kristiansund og tror det vil gi god synergieffekt for det lokale næringslivet, sier administrasjons- og HR-leder i Bedriftspartner Toril A. Lystrup. Hun håper også at dette kan være et ledd i å få flere til å flytte til regionen.

– Sterke fagmiljøer er attraktivt for de som bor utenbys. Det er viktig at vi kan tilby stabile arbeidsplasser og aktivitet i regionen vår, sier hun.

Som så mange andre bransjer er også regnskapsbransjen i sterk endring. Ny teknologi og automatisering av tjenester endrer nå bransjen radikalt. Det tror Lystrup er en fordel. Kundeundersøkelser viser at kundene i økende grad etterspør proaktivitet, kundedialog og rådgivning. Og når tjenestene i større grad automatiseres, frigir det tid slik at flere av firmaets ansatte kan delta i kundekontakt og rådgiving, som gir verdiøkende tjenester for kundene.

– Det er imidlertid klart at dette er en stor omstilling for mange, både for medarbeidere og ledelse. Men vi er opptatt av at vi bruker energien på det positive. Noen av våre verdier er at vi skal være engasjerte og proaktive, sier Lystrup, som mener hele regionen må være proaktive for å få til et nytt løft.

– Vi har alle et ansvar for å få til positiv utvikling og vekst. Man jobber ikke for seg selv, men for at Nordmøre skal være et egnet sted for generasjonene som kommer etter oss og. Derfor må vi bruke energien vår på å dra framover sammen, sier hun.

Les også:
Mer fra Vi som elsker Nordmøre:

Deltakere

KNN
Bedriftspartner
Operaen i Kristiansund
Amfi
Nordmøre Revisjon
Sunndals næringsselskap
SpareBank 1 Nordvest
Tidens Krav
Vestbase
Kruse Larsen
NEAS
Nordea
Gjensidige