Aktuelt

Foto: SUNS

Lar barn og unge bli  kjent med lokalt næringsliv

Allerede før de unge har tenkt på å flytte ut av kommunen lokker Sunndal Næringsselskap (SUNS) ungdommen til å flytte hjem etter endt utdanning.

Allerede før de unge har tenkt på å flytte ut av kommunen lokker Sunndal Næringsselskap (SUNS) ungdommen til å flytte hjem etter endt utdanning.

Problemstillingen er den samme over hele Norge: Hvordan få nyutdannede til å flytte hjem og slå seg til ro på hjemplassen? SUNS mener en løsning er å gi de unge kunnskap om alle mulighetene som finnes på hjemplassen så tidlig som mulig.

– Ungdom er nysgjerrige, så vi må stimulere nysgjerrighetstrangen ved å vise fram hvilke muligheter som finnes i kommunen. Derfor har vi fått på plass et samspill mellom skole og næringsliv som hvert år topper seg med en Idéfestival i slutten av september, forteller Per Helge Malvik, leder i SUNS.

Det er vanskelig å måle effekten av et slikt samspill, men Malvik har fått mange positive tilbakemeldinger både fra enkeltelever, skoler og næringsliv.

– Et eksempel er at flere bedrifter innenfor bygg og anlegg brukte festivalen aktivt for å profilere sitt fagfelt for igjen å styrke byggfaglinja på den videregående skolen. Etter det så vi en helt annen interesse for studieretningen og søkertallet gikk opp. Det er et eksempel på at dette nytter, sier Malvik.

I motsetning til i oljekriserammede Kristiansund er det gode tider i Sunndal. Hydro leverer gode tall og det er positiv utvikling i næringslivet for øvrig. Men SUNS har vært med både på opp- og nedturer og er forberedt på at ting kan snu igjen.

– Jeg tror det er viktig å bruke energien og kreftene sine på ideer og engasjement som bidrar til næringsutvikling og som skaper arbeidsplasser. Vi må framsnakke hverandre og ikke bruke unødvendig mye energi på sykehussaken og regiondebatten. Vi bor i en fantastisk region. La oss heller bruke energien på det positive og på å være positive sammen, sier Malvik.

Les også:
Mer fra Vi som elsker Nordmøre:

Deltakere

KNN
Bedriftspartner
Operaen i Kristiansund
Amfi
Nordmøre Revisjon
Sunndals næringsselskap
SpareBank 1 Nordvest
Tidens Krav
Vestbase
Kruse Larsen
NEAS
Nordea
Gjensidige