Aktuelt

Foto: Vi som elsker Nordmøre

Må se til Romsdalen

Nordea-sjefen mener det er flere momenter som spiller inn for at Kristiansund og Nordmøre skal lykkes som region.

Banksjef Johan Aas (58) i Nordea mener at Kristiansund må styrke seg som attraktivt bo- og arbeidsmarked. Da ligger løsningen i Romsdalen og ikke i Trøndelag, mener Aas. 

Nordea-sjefen mener det er flere momenter som spiller inn for at Kristiansund og Nordmøre skal lykkes som region. Han nevner størrelse, passende reiseavstand, variert næringsliv og offentlige arbeidsplasser som viktige momenter for å skape videre vekst. Aas mener det nærmeste bo- og arbeidsmarkedet til Kristiansund er Nordmøre og Romsdalen.

– Kristiansund og omegn er en for liten region for å bli attraktiv alene. Så da må vi se hvem vi har et felles bo- og arbeidsmarked med. For å oppfylle denne forutsetningen er en times reisevei for å komme på jobb innenfor. I dag er det en times reise mellom Kristiansund og Molde. Etter utbyggingen av E39, vil reisetiden bli rundt tre kvarter. I tillegg vil Molde trolig bli vår nabokommune etter kommunereformen. Det må vi ta inn over oss. Vi er derfor et naturlig bo- og arbeidsmarked med Molde, sier Aas, som ber om en ny start med blanke ark.

– For at dette skal lykkes kreves det et godt samarbeid. Vi har en historie som ikke er god, men vi må ikke la emosjonene styre. Vi er avhenig av hverandre, sier han. 

For langt unna

Mange på Nordmøre ønsker å se nordover til Trøndelag. De føler at de har mer til felles med trønderne enn romsdalingene. Aas er enig i at vi har et lynne som er nærmere trønderne.

­– Vi kan aldri få et felles bo- og arbeidsmarked med Trondheim. Tre timer reisevei er for langt. Men vi må selvfølgelig ha et godt samarbeid med Trondheim og de unike forskningsmiljøene som finnes der, sier Aas, som ogsåsøke samarbeide med aktuelle selskaper – ikke bare i Trøndelag, men også med andre deler av Norge. Dette er kanskje spesielt aktuelt ift selskaper på Sunnmøre, Bergen og Stavanger.

– Jeg er kjent med at det politiske miljøet i Kristiansund søker nordover i regionsdebatten, men de sier ikke noe om hvor de ønsker fylkesgrensen skal gå. Dette er et betent tema, men jeg ønsker å henstille til rasjonell tenkning om hvordan vi skal skape en sterk og attraktiv region. 

Støtter KNN

Nordea i Kristiansund har tre milliarder kroner i utlån i bedriftsmarkedet og fem og en halv milliarder kroner til privatmarkedet på Nordmøre. De ønsker å skape trygghet i markedet, og støtter opp om de ulike tiltakene som er satt i gang for å snu den svake trenden i regionen.

– Kristiansund og Nordmøre Næringsforum arbeider nå med mange interessante prosjekter. Vi støtter helhjertet opp om satsingen på helseinnovasjon, havområdene og kultur. Dette er områder det er viktig at det jobbes målbevisst med. Jeg tror alt er opp til Nordmøre selv. Vi kan ikke vente på å bli reddet. Vi må selv brette opp ermene og ta tak, sier Johan Aas.

Les også:
Mer fra Vi som elsker Nordmøre:

Deltakere

KNN
Bedriftspartner
Operaen i Kristiansund
Amfi
Nordmøre Revisjon
Sunndals næringsselskap
SpareBank 1 Nordvest
Tidens Krav
Vestbase
Kruse Larsen
NEAS
Nordea
Gjensidige