Aktuelt

Foto: Fotograf Engvig

Sammen vil de løfte helse som næring på Nordmøre

Det ligger store vekstmuligheter innenfor helse i regionen. Nå går Nordmøre Revisjon og Helseinnovasjonssenteret sammen for å løfte helse som næring ytterligere.

– Et samarbeid på tvers av næringslivet vil være en avgjørende brikke for å styrke helse som næring, sier Bjarte Bye Løfaldli, prosjektleder FoUI ved Helseinnovasjonssenteret.

Målet med samarbeidsavtalen er å gi helse som næring et ekstra løft.
– Vi vil i større grad synliggjøre oss for helse-gründere, og gi de en trygghet om at det er mulig å få hjelp på veien, sier Løfaldli. 

Utfyller hverandre
Sammen sitter de på kompetanse som kan være livbøyen til en god helse-idé. Helseinnovasjonssenteret kan bidra med rådgivning og testing av ideer – de vet hvor skoen trykker og kan være et verdifullt bindeledd. I noen saker kan de også bistå som forskingsaktør.

Nordmøre Revisjon på den andre siden kan bistå med det de kan best; den økonomiske biten av det å starte for seg selv.
– Det kan være forvirrende for en person som skal starte egen bedrift. Det er mye å tenke på, med alt fra organisasjonsform til regnskap og bokføring. Der kan vi komme inn med råd og bistand i oppstartsfasen, sier Toril Ulfsnes, direktør i Nordmøre Revisjon. 

Inviterer til innovasjonscamp
For å kickstarte samarbeidet ønsker Helseinnovasjonssenteret og Nordmøre Revisjon å utfordre næringslivet. Det skal de gjøre gjennom en innovasjonscamp for næringslivet i regionen.

– Det ligger et enormt potensial i kompetanseoverføring mellom bransjer. Det ønsker vi å dyrke – med mål om mer vekst og utvikling innen helse som næring i regionen. Derfor inviterer vi næringslivet til en innovasjonscamp i mars 2019, der de skal få bryne seg på en ekte helse-case, sier Løfaldli.

– Det handler i stor grad om å samle kreftene mer enn det vi gjør i dag. Campus Kristiansund vil bli et etterlengtet miljø som gir ny kompetanse, fram til det står klart har vi en felles oppgave med å legge til rette for at dette kompetansemiljøet har en god grobunn, sier Ulfsnes.

Innovasjonscampen skal arrangeres i samarbeid med Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN). 

Les også:
Mer fra Vi som elsker Nordmøre:

Deltakere

KNN
Bedriftspartner
Operaen i Kristiansund
Amfi
Nordmøre Revisjon
Sunndals næringsselskap
SpareBank 1 Nordvest
Tidens Krav
Vestbase
Kruse Larsen
NEAS
Nordea
Gjensidige