Aktuelt

Foto: SpareBank 1 Nordvest

Skal bli en «folkeaksje» for hele regionen

Noteringen på Oslo Børs vil gjøre SpareBank 1 Nordvest enda bedre rustet for fremtidens vekstmuligheter.

Den 2. oktober blir SpareBank 1 Nordvest notert på Oslo Børs. Børsnoteringen gjør at banken lettere kan hente ny egenkapital ved behov, eksempelvis for å finansiere videre vekst.

- Siden 1835 har SpareBank 1 Nordvest bidratt til regional utvikling og vekst. Det skal vi fortsette med. Børsnoteringen vil gjøre banken enda bedre rustet for fremtiden, slik at vi kan fortsette å skape og utvikle verdier lokalt, sier Odd Einar Folland, administrerende direktør i SpareBank 1 Nordvest.

SpareBank 1 Nordvest og de fleste store norske sparebanker, har i dag egenkapitalbevis; et verdipapir som ligner på aksjer. Den største forskjellen mellom aksjer og egenkapitalbevis, er at eiere av egenkapitalbevis har sterkere beskyttelse mot tap. Men i motsetning til aksjer, har eiere av egenkapitalbevis begrenset innflytelse i selskapets organer.

I forbindelse med børsnoteringen gjennomfører SpareBank 1 Nordvest en emisjon på inntil 120 millioner kroner. Tegningsperioden for de nye egenkapitalbevisene pågår frem til fredag 22. september klokken 12:00.

- Vi ser frem til at enda flere kan ta del i den fremtidige verdiskapningen, når vi nå inviterer enda flere med som eiere. Ambisjonen vår er at bankens egenkapitalbevis skal bli en «folkeaksje» for hele regionen, sier Folland.

Han forklarer at det skal lønne seg å være medeier i banken. Det betyr at eierne får gode utbyttemuligheter, men også at deler av overskuddet går til aktiviteter og prosjekter som styrker våre lokalsamfunn.

- SpareBank 1 Nordvest er – og skal være – en viktig støttespiller til lokalt kultur- og næringsliv, og bidrar til bolyst i vårt område. Dermed får vi en mer levende region.

Foto: SpareBank 1 Nordvest

Foto: SpareBank 1 Nordvest

Les også:
Mer fra Vi som elsker Nordmøre:

Deltakere

KNN
Bedriftspartner
Operaen i Kristiansund
Amfi
Nordmøre Revisjon
Sunndals næringsselskap
SpareBank 1 Nordvest
Tidens Krav
Vestbase
Kruse Larsen
NEAS
Nordea
Gjensidige