Aktuelt

Foto: Fotograf Engvig

Vestbase — en regional vekstmotor og aktiv samfunnsaktør

Helt siden starten i 1980 har Vestbase fremstått som en viktig temperaturmåler og referanse på stemning og næringsutvikling i vår region. Basens vekst og stadig mer omfattende tjenestetilbud, der over 50 ulike bedrifter i dag betjener petroleumsaktiviteten i Norskehavet, har satt sine tydelige spor på Nordmøre.

En økende aktivitet i havet utenfor Midt-Norge, har gitt Vestbase og den regionale leverandørindustrien stadig nye muligheter og utfordringer. For Kristiansund og omkringliggende kommuner er sysselsetting og ringvirkninger av petroleumsaktiviteten avgjørende for videre vekst og utvikling. 

Vestbase, som en næringspark med 50 ulike servicebedrifter, har i dag over 600 ansatte og forsyner kundene i havet med alle varer og tjenester som er nødvendig for å holde aktiviteten i gang døgnet rundt, 365 dager i året. Vestbase sitt havneanlegg er et topp moderne anlegg som har optimal beliggenhet, stor kapasitet og kan betjene de fleste behov innenfor ulike næringer.

Store utbygginger over mange år med bruk av lokale entreprenører, omfattende lokale innkjøp, og en økende aktivitet som har gitt store ringvirkninger for tjenesteytende industri. Slike ringvirkninger, samt betydelige skattebidrag til kommuner og stat, er noen av bidragene som utviklingen og den daglige aktiviteten på Vestbase har gitt gjennom snart 40 år.

– Både eiere og ansatte i Vestbase AS, som er driftsselskapet på basen, er stolte over den utviklingen som har vært og den rollen som Vestbase «spiller» i lokalsamfunnet, som en tydelig vekstmotor og bidragsyter i utviklingen av Kristiansund og Nordmøre som et attraktivt bo- og arbeidsmarked, sier Adm. dir. i Vestbase AS, Alf Dahl.

Et næringsliv som tar et tydelig samfunnsansvar og som aktivt deltar i næringsutvikling og samfunnsbygging er nødvendig for at Nordmøre skal kunne tiltrekke seg dyktige mennesker, ny næringsaktivitet, flere arbeidsplasser og ikke minst fremstå som en attraktiv og spennende plass å leve.

Vestbase AS har bevisst valgt å ta sitt samfunnsansvar, som en stor bedrift med ansatte fra kommuner på hele Nordmøre.

– Vi har ressurser, både økonomisk og menneskelig, som gjør det mulig for oss å ta en aktiv rolle i lokalmiljøet – både gjennom bidrag til ulike samfunnsnyttige prosjekter, som medlem i Kom Trainee og som sponsor til mange lokale idrettslag og kulturaktører. I tillegg til en aktiv deltakelse i nettverk og næringsrettet arbeid, til beste for Kristiansund og Nordmøre, sier han.

– Vi opplever at ansatte og lokalsamfunnet verdsetter våre bidrag, og det er med ydmykhet og stolthet vi ser de mange positive ringvirkningene våre og andres bidrag skaper i regionen vår. Det sikrer utvikling av lokalmiljøet og er med og skaper et stadig sterkere og mer attraktivt Nordmøre, sier Dahl.

Les også:
Mer fra Vi som elsker Nordmøre:

Deltakere

KNN
Bedriftspartner
Operaen i Kristiansund
Amfi
Nordmøre Revisjon
Sunndals næringsselskap
SpareBank 1 Nordvest
Tidens Krav
Vestbase
Kruse Larsen
NEAS
Nordea
Gjensidige