Her Bor Vi

Foto: Wigdis Wollan

Fugleliv

Publisert: 15. februar 2017 kl. 19.01

På Nordmøre er det et rikt fugleliv. Bare på Smøla er det over 260 registrerte fuglearter, noe som har ført til at fuglesafari er en populær aktivitet. Der kan du oppleve blant annet havhest, ørn, storjo, hegre, havsule og skarv. Fuglelivet kan også gi klare tegn på hvilken årstid man går inn i, som for eksempel Tjelden, som er et sikkert tegn på at våren er her.

På vinteren kan du se store mengder sjøfugl som er kommet for å overvintre på Smøla. Beliggenheten til Smøla gjør den til en perfekt trekklokalitet for veldig mange sjøfugler, da dette er en gruppe med fugler som har en sterk marin tilknytning.

En av de viktigste hekkeplassene for sjøfugl på Nordmøre er på Fugløya, en øy som ligger mellom Freiøya og Nordlandet i Kristiansund kommune. Høgsetleira i Gjemnes kommune, ei langgrunn bukt med et stort tidevassområde, er et område som er beite- og hekkeområde for mange våtmarksfugler.


Kilder:
opplevsmola.no
Nordmøre Museum

Les også:
Mer fra Vi som elsker Nordmøre:

Deltakere

KNN
Bedriftspartner
Operaen i Kristiansund
Amfi
Nordmøre Revisjon
Sunndals næringsselskap
SpareBank 1 Nordvest
Tidens Krav
Vestbase
Kruse Larsen
NEAS
Nordea
Gjensidige