Her Bor Vi

Foto: Tidens Krav

Krifast

Publisert: 6. oktober 2016 kl. 21.29

Fastlandsforbindelsen som erstattet totalt tre fergesamband og førte til at ytre og indre Nordmøre ble nærmere hverandre i både tid og tilgjengelighet.

Avansert teknologi og et engasjert lokalsamfunn er nøkkelord i fortellingen om Krifast. Krifast-forbindelsen ble offisielt åpnet for trafikk 20.august 1992, det var daværende statsminister Gro Harlem Brundtland som hadde æren av å åpne sambandet. Krifast har en total lengde på ca.25 kilometer og består av hengebroen Gjemnessundbro, flytebroen Bergsøysundbro, veiforbindelser, samt den undersjøiske veitunnelen Freifjordtunnelen

Allerede under anleggstiden ble det satt rekorder. Krifast hadde Norges lengste hengebruspenn, den eneste flytebroen uten sideforankring, samt var Freifjordtunnelen verdens lengste undersjøiske veitunnel da den ble bygd.

Før Krifast var Kristiansund en lukket by, hendelser som både fergestreik og orkan var med på å synliggjøre det svake kommunikasjonssystemet til kystbyen. Byggingen av Krifast-forbindelsen var på mange måter byggingen av Kristiansund og Nordmøres framtid, og den har vært en døråpner for mange næringer på Nordmøre.

Det mest spennende delprosjektet i byggingen av Krifast fant sted i Bergsøysundet, mellom Aspøya og Bergsøya. Med inspirasjon fra Amerika og med et motto fra overingeniøren som lød: ”Krifast – storprosjektet som har alt”, ble Norges første flytebro bygd. Å bygge flytebro var ikke den originale planen til ingeniørene på prosjektet og den endelige prislappen på prosjektet ble, som pionerprosjekt flest, mye høyere enn først antatt. I syv deler ble den 931 meter lange flytebroen slept fra Verdal til Arnvika for sammenkobling, for så å bli fraktet inn i Bergsøysundet 29.april 1992.

Det er ikke uten grunn at Krifast har blitt omtalt som den største enkelthendelsen på ytre Nordmøre i nyere tid. Det var spente og begeistrede nordmøringer som samlet seg til åpningen en sensommerdag i 1992. En annen stor dag for nordmøringer var 1.desember 2012, da var det slutt på innkreving av bompenger ved Krifast.


Kilder:         

Hegerberg, H. (1992) Krifast Møtested og veiskille. KOM Forlag A/S, Kristiansund.

Store norske leksikon 

Les også:
Mer fra Vi som elsker Nordmøre:

Deltakere

KNN
Bedriftspartner
Operaen i Kristiansund
Amfi
Nordmøre Revisjon
Sunndals næringsselskap
SpareBank 1 Nordvest
Tidens Krav
Vestbase
Kruse Larsen
NEAS
Nordea
Gjensidige